Kierownictwo

KIEROWNICTWO
Dyrektor:

Agnieszka Uszyńska
telefon: 85 6648519

Główna księgowa:

Sylwia Gierejko
telefon: 85 6648520

Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych:

Beata Grygorczuk
telefon: 85 6545797