Kierownictwo

KIEROWNICTWO
Dyrektor:

Agnieszka Uszyńska
telefon: 85 6648519

Główna księgowa:

Halina Zabielska
telefon: 85 6648520

Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych:

Mirosław Wiktor Wasiucionek
telefon: 85 6545797