Biulyten Informacji Publicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego
KIEROWNICTWO
Dyrektor:

p. o. dyrektor Halina Zabielska
telefon: 85 6648519

Główna księgowa:

Halina Zabielska
telefon: 85 6648520

Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych:

Mirosław Wasiucionek
telefon: 85 6545797