Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
powołana Uchwałą Nr X/135/19 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w składzie:

L.p.

Nazwisko i imię (funkcja)

Dane kontaktowe

1

Adam Kurluta

Przewodniczący

Urząd Miejski

Wydział Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1

15-270 Białystok

nr tel. 85 869 65 50

Członkowie

2

Aneta Matysiewicz

– starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej PUW

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Mickiewicza 9 pok. 10

15-213 Białystok

nr tel. 85 743 95 77

amatysiewicz@bialystok.um.gov.pl

3

Krystyna Jachimczuk

Radna

4

Anna Maria Dobrowolska-Cylwik

Radna

5

Katarzyna Kisielewska-Martyniuk

Radna

6

Tomasz Kalinowski

Radny

7

Marcin Moskwa

Radny