Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku
powołana Uchwałą Nr X/135/19 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w składzie:

L.p.

Nazwisko i imię (funkcja)

Dane kontaktowe

1

Adam Kurluta

Przewodniczący

Urząd Miejski

Wydział Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1

15-270 Białystok

nr tel. 85 869 65 50

Członkowie

 

2

Gawkowski Andrzej

Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

nr tel. 85 743 95 84

3

Krystyna Jachimczuk

Radna

 

4

Anna Maria Dobrowolska-Cylwik

Radna

 

5

Katarzyna Kisielewska-Martyniuk

Radna

 

6

Tomasz Kalinowski

Radny

 

7

Marcin Moskwa

Radny