Oddziały

 

ODDZIAŁY

 

Oddział Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym Telefon
Kierownik Oddziału 85 66 48 512
Pokój lekarski 85 66 48 513
Dyżurka pielęgniarek 85 66 48 511

 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Telefon
Kierownik Oddziału 85 66 48 512
Pokój lekarski 85 66 48 513
Dyżurka pielęgniarek 85 66 48 511