Oddziały

 

ODDZIAŁY
Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu KardiologicznymTelefon
Kierownik oddziału85 664 8524
Pokój lekarski85 664 8525
Pielęgniarka koordynująca85 675 1909
Dyżurka pielęgniarek85 664 8523
Oddział Chorób Wewnętrznych i GastroenterologiiTelefon
Kierownik oddziału85 664 8512
Pokój lekarski85 664 8513
Dyżurka pielęgniarek85 664 8511
Oddział GeriatriiTelefon
Pokój lekarski85 675 1912
Pielęgniarka koordynująca85 652 2502
Dyżurka pielęgniarek85 675 1911
Rejestracja pacjentów85 742 2262